Politika

• Lastik sektörde her zaman en iyi hizmet, kalite ve güvenin adresi olmayı hedeflemek,

• ‘’Çevre ve insan önemlidir“ bilinci ile çalışmayı benimsemek,

• Gelişim ve değişimin sürekliliğine inanmak, 

• Ortak hedefler doğrultusunda örnek liderlik anlayışını benimseyen ve uygulayan firma olmak,

• Mevcut durumla yetinmeyen, yenilikleri ve iyileştirme fırsatlarını yaratmak üzere öğrenmeyi kullanarak değişimi gerçekleştirmek.